Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας - Ανοικτό κάλεσμα σε κάθε ενδιαφερόμενο


Τι είναι η πρωτοβουλία;

Η πρωτοβουλία για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020 ως ένας ανοικτός, φιλόξενος, δημοκρατικός, διαδικτυακός χώρος στον οποίο μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και μέλη Σχολικών Επιτροπών ή Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, θα μπορούν να συνδιαμορφώσουν ένα σύγχρονο μέλλον της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα; 
Θεωρούμε πως τα επόμενα βήματα της πρωτοβουλίας θα πρέπει να προκύψουν μέσα από ένα εκλεγμένο συλλογικό όργανο (Συντονιστική Επιτροπή) το οποίο θα αποφασίσει και για τη νομική μορφή που θα ήταν αποτελεσματικότερο να λάβει η πρωτοβουλία για την επίτευξη των σκοπών της.

Ποιοι είναι οι βασικοί σκοποί της πρωτοβουλίας;
Ορισμένες από τις ενέργειες που θεωρούμε σημαντικές και ότι θα πρέπει να αναδειχθούν μέσα από την πρωτοβουλία είναι οι εξής:
1. Συμμετοχή στον σχεδιασμό αναλυτικού προγράμματος σπουδών με οργάνωση της ύλης που λαμβάνει υπόψη τη διαφοροποίηση του υλικού για τους ελληνόφωνους και τους αγγλόφωνους μαθητές
2. Συμβολή στα Εθνικά προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών
3. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με βάση κριτήρια σαφώς τεκμηριωμένα και μετρήσιμα
4. Στήριξη της τοπικής ελληνικής και κυπριακής κοινότητας
5. Αναζήτηση σύγχρονων και αποτελεσματικών μοντέλων διοίκησης.

Ενδιαφέρομαι. Τι θα πρέπει να κάνω;
Εφόσον διδάσκετε την ελληνική γλώσσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και είστε κάτοχος σχετικού Πτυχίου, μπορείτε να στείλετε ένα σύντομο βιογραφικό σας με τους λόγους για τους οποίους θέτετε υποψηφιότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hello@ellinika.edu.gr 

Ποια είναι η διαδικασία ανάδειξης της Συντονιστικής Επιτροπής;
- Αποστολή υποψηφιοτήτων μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2020
- Δημοσίευση των βιογραφικών των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας (www.ellinika.edu.gr)
- Διενέργεια διαδικτυακών εκλογών στις 13 Δεκεμβρίου 2020

Photo credit: Paper vector created by freepik - www.freepik.com

Post a comment

0 Comments