Πώς σχεδιάζω ένα μάθημα για το GCSE;


Σε ποιους απευθύνεται το άρθρο;

Σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το GCSE στα νέα ελληνικά. 

Σύντομη περίληψη

Ο νέος τρόπος εξέτασης (specification) του GCSE των νέων ελληνικών σε συνδυασμό με το διδακτικό υλικό που σπανίζει, απαιτούν μια ιδιαίτερη προσέγγιση που καθιστά το έργο των εκπαιδευτικών δυσκολότερο. Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει έναν εφαρμοσμένο τρόπο διδασκαλίας διάρκειας δύο ωρών για το επίπεδο του Higher Tier, κατά το πρότυπο της πιστοποίησης CELTΑ του Πανεπιστημίου του Cambridge για την εκμάθηση της αγγλικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας. 

Πλήρες κείμενο

Εισαγωγή μαθήματος (προφορικός λόγος), 5 λεπτά
Το μάθημα ξεκινά με ερωτήσεις προς τους μαθητές σχετικά με την εβδομάδα που πέρασε (χρήση παρελθοντικών χρόνων), κάτι που τους έκανε εντύπωση, μια είδηση που άκουσαν και πώς αισθάνθηκαν γι' αυτή και τι θα κάνουν μετά το μάθημα (χρήση μελλοντικών χρόνων). Με τον τρόπο αυτό γίνεται περαιτέρω διερεύνηση των ενδιαφερόντων των μαθητών ώστε να συνδυαστούν με τα επόμενα μαθήματα, χτίζεται μια γνήσια εμπιστοσύνη και επιτυγχάνεται μια ομαλή μετάβαση στο περιβάλλον της τάξης.  

Παρουσίαση θεματικής ενότητας (προφορικός λόγος), 15 λεπτά
Δίνεται φωτογραφία στους μαθητές οι οποίοι καλούνται να την περιγράψουν και να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις (Speaking, Task 2). Επιχειρείται προσπάθεια σύνδεσης του θέματος με άλλα που είναι γνώριμα στους μαθητές.

Δραστηριότητα ανάπτυξης λεξιλογίου, 10 λεπτά
Οι μαθητές καλούνται να αντιστοιχήσουν 8-9 λέξεις με εικόνες που σχετίζονται με το θεματικό λεξιλόγιο. Βάσει ερευνών που έχουν διεξαχθεί, ο μέσος όρος των μαθητών μπορεί να αφομοιώσει 8-9 λέξεις καθημερινά γι' αυτό επιλέγεται και τηρείται αυστηρά ο συγκεκριμένος αριθμός λέξεων. Αν οι μαθητές δυσκολεύονται καθώς συναντούν για πρώτη φορά ορισμένες ή όλες τις λέξεις, ο εκπαιδευτικός μπορεί με τις κατάλληλες ερωτήσεις να οδηγήσει τον μαθητή στη σωστή σύνδεση. Μεταξύ των ερωτήσεων, μπορεί να κατευθύνει τους μαθητές στην ανάλυση των λέξεων (προθήματα, επιθήματα, προθέσεις, παράγωγες, σύνθετες κλπ.) ώστε να βοηθηθούν.

Βίντεο (ακουστική κατανόηση), 15 λεπτά 
Αφού οι μαθητές γνωρίζουν το θέμα, έχουν συζητήσει γι' αυτό και έχουν εμπλουτίσει το λεξιλόγιό τους, μπορούν να παρακολουθήσουν ένα σχετικό βίντεο δύο φορές, όσες δηλαδή οι φορές που ακούν το ηχητικό κατά την εξέταση αν και τα οπτικά ερεθίσματα διευκολύνουν την κατανόηση. Την πρώτη φορά παρακολουθούν για την εύρεση του θέματος (π.χ. μπορούν να δώσουν τον δικό τους τίτλο) και τη δεύτερη φορά παρακολουθούν για την αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών (π.χ. απαντήσεις σε ερωτήσεις κατανόησης, σωστού-λάθους, συμπλήρωσης κενών κλπ.). Ιδανικότερα ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τις 8-9 λέξεις του προηγούμενου μέρους από το βίντεο ώστε οι μαθητές να ακούσουν τις λέξεις σ' ένα περιεχόμενο και όχι μεμονωμένες. 

Επέκταση προφορικού λόγου, 5 λεπτά
Μετά το βίντεο μπορεί να ακολουθήσει μια συζήτηση με ερωτήσεις δυσκολότερου επιπέδου από αυτές της φωτογραφίας. 

Ανάγνωση κειμένου (κατανόηση γραπτού λόγου), 30 λεπτά 
Μέσα από μια πληθώρα κειμένων καθώς διαφορετικά είδη αυτών εμφανίζονται στο GCSE, ο εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει τεχνικές κατανόησης και εύρεσης απαντήσεων στους τύπους ερωτήσεων που περιέχονται στα Sample Assessment Materials και στα παλιότερα θέματα (Past Papers). 

Γραμματική, 15 λεπτά
Καλό είναι τα γραμματικά φαινόμενα να διδάσκονται με συγκεκριμένες φράσεις, λέξεις του κειμένου και όχι μεμονωμένα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε να γίνεται προσπάθεια για τη συγγραφή προτάσεων ή διαλόγων για τη διδασκαλία τους, πάντα μέσα από ένα περιεχόμενο. Αντί να δίνονται οι γραμματικοί κανόνες, θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες ερωτήσεις ώστε οι μαθητές να οδηγούνται μόνοι τους στους κανόνες για την καλύτερη κατανόησή τους. Σ' αυτό συμβάλλει και η ύπαρξη δύο ασκήσεων, η μία απλή η άλλη πιο σύνθετη. 

Παραγωγή γραπτού λόγου, 15 λεπτά
Ορισμένοι από τους τρόπους μέσα από τους οποίους οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητες έκφρασης στον γραπτό λόγο είναι οι εξής:
- Διόρθωση επιλεγμένων λαθών από το Writing των μαθητών την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή της εργασίας για το σπίτι
- Εύρεση ιδεών για το θέμα του Writing της τρέχουσας εβδομάδας (brainstorming, σχεδιασμός πλάνου έκθεσης)
- Συγγραφή από όλους τους μαθητές μιας έκθεσης (ο κάθε μαθητής συμμετέχει με τις δικές του ιδέες)
- Ο κάθε μαθητής διορθώνει το γραπτό του ακολουθώντας ένα πλαίσιο διόρθωσης (κριτήρια αξιολόγησης) από τον εκπαιδευτικό  
- Ανάπτυξη των ικανοτήτων μετάφρασης των μαθητών από τα αγγλικά στα ελληνικά και το αντίστροφο

Εργασίες για το σπίτι (γραπτός λόγος, λεξιλόγιο)
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να θέσει ως εργασία για το σπίτι ένα θέμα writing εναλλάξ (task 1, task 2).  Μια ακόμη εργασία για το σπίτι, προσέχοντας πάντα να μη φορτώνουμε πολύ τους μαθητές, μπορεί να είναι η εκμάθηση λεξιλογίου με τη χρήση διαδραστικών εργαλείων όπως το Quizlet. 

Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός των μαθημάτων είναι χρονοβόρος αφού θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψη τόσο το επίπεδο των μαθητών όσο και τα ενδιαφέροντά τους για να ανταποκρίνονται καλύτερα στις θεματικές ενότητες της απαιτητικής αυτής εξέτασης. Το κάθε μάθημα θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με το specification, να αναπτύσσει τις τέσσερις επικοινωνιακές δεξιότητες και οι ασκήσεις να είναι δομημένες όπως αυτές που περιλαμβάνονται στα Sample Assessment Materials και στα παλιότερα θέματα. 

Αρθρογράφος

Ο Ηρακλής Λαμπαδαρίου είναι Φιλόλογος με διδακτική εμπειρία σε διάφορα σχολεία στην Ελλάδα, τη Σλοβακία και την Αγγλία όπου κατοικεί από το 2015. Είναι δημιουργός των Εκδόσεων Σαΐτα
, του Speak Greek και του Discimus. Μπορείτε να επισκεφτείτε το διαδικτυακό του σπίτι και να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ευκαιρία για διάλογο!
Μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας από τα Παροικιακά σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της φόρμας.

Photo credit: School photo created by pressfoto - www.freepik.com

Post a comment

0 Comments