Φάκελος: Πολιτικές


Σε ποιους απευθύνεται το άρθρο;
Σε γονείς

Σύντομη περίληψη
Η εύρυθμη λειτουργία κάθε συλλογικής προσπάθειας, μιας ομάδας, ενός Συλλόγου, ενός Σχολείου βασίζεται σε ένα πλαίσιο όπου ο καθένας γνωρίζει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει. Με μια φράση: ο καθένας θα πρέπει να γνωρίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτή την ανάγκη έρχονται να εξυπηρετήσουν οι Πολιτικές. Το άρθρο αυτό συνοψίζει τις σημαντικότερες από αυτές που θα εξασφαλίσουν τα προαπαιτούμενα για να λειτουργήσει σωστά κάθε Παροικιακό σχολείο. 

Πλήρες κείμενο

Οι κυριότερες από τις Πολιτικές, τους κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται από όλους, είναι οι εξής:

Safeguarding Policy
Περισσότερο σημαντική από την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία και αδιαμφισβήτητα η σημαντικότερη προτεραιότητα είναι αυτή της ασφάλειας των παιδιών. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να περιγράφει πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των παιδιών και κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτικούς. 

General Data Protection Policy Regulation (GDPR)
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οποιοσδήποτε διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.) είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στον ICO. Η πολιτική αυτή αναφέρει μεταξύ άλλων ποιος είναι ο Υπεύθυνος για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, επισκεπτών και οποιουδήποτε άλλου το σχολείο διατηρεί αρχεία, για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται, πώς μπορεί κανείς να ζητήσει αντίγραφο των δεδομένων που τηρούνται για τον ίδιο (Subject Access Request), πώς διασφαλίζεται η προστασία τους, τι γίνεται σε περίπτωση απώλειας των δεδομένων. 

Recruitment Policy
Άμεσα συνδεμένη με την ασφάλεια των μαθητών, είναι η διαδικασία προσλήψεων του σχολείου καθώς οι εκπαιδευτικοί και οι εθελοντές (αν δέχεται το σχολείο) θα έρχονται σε επαφή με μαθητές. Μεταξύ άλλων, η πολιτική αυτή καθορίζει τα στάδια της διαδικασίας προσλήψεων, τον τρόπο διασφάλισης της καταλληλόλητας των επικρατέστερων υποψηφίων, τα έγγραφα που τηρούνται σε αρχείο με κυριότερο το αντίγραφο ποινικού μητρώου (DBS) που θα πρέπει να είναι Enhanced. 

Finance Policy
Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους σύμφωνα με μια παροιμία που θα μπορούσε να συνοψίσει τον λόγο ύπαρξης της συγκεκριμένης πολιτικής. Ό,τι σχετίζεται με τον τρόπο πληρωμής των διδάκτρων, τη συχνότητα, τον έλεγχο και την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων προς τις αρμόδιες Αρχές είναι βασικά στοιχεία που θα συναντήσετε στην πολιτική αυτή. 

Teaching and Learning Policy
Η ραχοκοκαλιά κάθε σχολείου: η φιλοσοφία, το ήθος, το περιβάλλον μάθησης, τα κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του διδακτικού προσωπικού, η διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών, ό,τι περιγράφει τη διαδικασία μάθησης. 

Complaints Procedure Policy
Σε έναν ιδανικό κόσμο, όλα θα λειτουργούν τέλεια και δεν θα υπάρχει ποτέ η πιθανότητα κάτι να πάει στραβά. Στην πραγματικότητα, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο γι' αυτό και η πολιτική αυτή καθορίζει το πώς θα διαχειρίζονται τα όποια παράπονα/ προβλήματα/ παραλείψεις του σχολείου από τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Προφανώς και δεν μπορεί να προβλεφθεί κάθε πιθανό σενάριο αλλά η διαδικασία επίλυσης παραπόνων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προκαθορισμένη. 

Anti-bullying Policy 
Ένα φαινόμενο που θέτει σε κίνδυνο την εκπαιδευτική διαδικασία είναι αυτό του σχολικού εκφοβισμού. Η πολιτική αυτή περιγράφει τι μπορεί να θεωρηθεί ως εκφοβισμός, πώς μπορεί να αποφευχθεί και, σε περίπτωση αποτυχίας, πώς θα αντιμετωπιστεί. 

Attendance Policy
Για να υπάρξει η μάθηση θα πρέπει να υπάρξουν και μαθητές. Η πολιτική αυτή καθορίζει τι συμβαίνει με τις απουσίες, πώς στηρίζονται οι μαθητές που έχασαν κάποιο μάθημα ή δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα για ένα ικανό χρονικό διάστημα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες τόσο για τους γονείς όσο και τους μαθητές.  

Staff Code of Conduct 
Τέλος, αν και δεν αποτελεί πολιτική, το Staff Code of Conduct είναι ένας πολύτιμος οδηγός για τους εκπαιδευτικούς και ένας τρόπος ενημέρωσης των γονέων για τον τρόπο συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών προς τα παιδιά τους.

Αρθρογράφος

Ο Ηρακλής Λαμπαδαρίου είναι Φιλόλογος με διδακτική εμπειρία σε διάφορα σχολεία στην Ελλάδα, τη Σλοβακία και την Αγγλία όπου κατοικεί από το 2015. Είναι δημιουργός των Εκδόσεων Σαΐτα
, του Speak Greek και του Discimus. Μπορείτε να επισκεφτείτε το διαδικτυακό του σπίτι και να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ευκαιρία για διάλογο!
Μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας από τα Παροικιακά σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της φόρμας.

Photo credit: Business photo created by ijeab - www.freepik.com

Post a comment

0 Comments