Ηλεκτρονικές πηγές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Σε ποιους απευθύνεται το άρθρο Σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.

Σύντομη περίληψη  Παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά ορισμένες χρήσιμες ηλεκτρονικές πηγές για την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.

Πλήρες κείμενο Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και πλέον έχουμε στη διάθεσή μας εγχειρίδια και βοηθήματα πολύ καλής ποιότητας, που είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα για τη διδασκαλία άλλων γλωσσών. Ωστόσο, υπάρχουν φορές που καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε αυθεντικό υλικό για τη διδασκαλία σε προχωρημένα επίπεδα γλωσσομάθειας, αλλά και φορές που οι ανάγκες της τάξης μας υποδεικνύουν το σχεδιασμό του δικού μας πρωτότυπου υλικού. Σύμμαχοί μας στην προσπάθεια σχεδιασμού υλικού είναι οι ηλεκτρονικές πηγές της Πύλης για την Ελληνική γλώσσα. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε ορισμένες από αυτές:

Ηλεκτρονικό λεξικό Το Λεξικό της κοινής νεοελληνικής του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη είναι μια εύχρηστη πηγή στην οποία μπορούμε εύκολα και γρήγορα να αναζητήσουμε όχι μόνο τη σημασία μιας λέξης, αλλά και την προφορά της, βασικές πληροφορίες για την κλίση της και, τέλος, την ετυμολογία της. Χρησιμοποιώντας το σύμβολο % μπορούμε να αναζητήσουμε λέξεις που αρχίζουν, τελειώνουν ή περιέχουν μια συγκεκριμένη ακολουθία χαρακτήρων, για παράδειγμα: η αναζήτηση της ακολουθίας ανα% θα μας δώσει ως αποτέλεσμα όλα τα λήμματα που αρχίζουν από ανα-. Παρομοίως, η αναζήτηση %ροθ% θα επιστρέψει όλα τα λήμματα που περιέχουν την ακολουθία -ροθ- και η αναζήτηση %ις θα επιστρέψει όλα τα λήμματα που τελειώνουν σε -ις. 

Σώματα κειμένων Τα σώματα κειμένων είναι μια εξαιρετική πηγή αυθεντικών παραδειγμάτων χρήσης και μπορούν να αξιοποιηθούν, μεταξύ άλλων, στη διδασκαλία του λεξιλογίου. Το Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων της Πύλης για την Ελληνική γλώσσα αποτελείται από τα σώματα κειμένων των εφημερίδων «Τα Νέα» και «Μακεδονία», καθώς και το σώμα κειμένων των διδακτικών βιβλίων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση υλικού στα σώματα κειμένων και να επιλέξετε αν επιθυμείτε προβολή σε επίπεδο πρότασης, παραγράφου ή ολόκληρου του κειμένου στο οποίο εμφανίζεται η λέξη της αναζήτησης. 

Τράπεζα Υλικού  Η τράπεζα υλικού περιλαμβάνει κείμενα και πολυμεσικό υλικό με σημειωμένο το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο αντιστοιχούν και τη δεξιότητα που καλλιεργούν, δηλαδή Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Κατανόηση Προφορικού Λόγου. Είναι μια εξαιρετική πηγή ανεύρευσης υλικού στο κατάλληλο επίπεδο. Εξαιρετικά βοηθητικό είναι ότι μαζί με τα ηχητικά αρχεία παρέχεται και το απομαγνητοφωνημένο κείμενο, το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε για τη σύνταξη ασκήσεων επέκτασης μετά τη δραστηριότητα Κατανόησης Προφορικού Λόγου. 

Λογισμικό αναγνωσιμότητας  Το Λογισμικό αναγνωσιμότητας ελληνικών κειμένων μας βοηθά να καθορίσουμε το επίπεδο γλωσσομάθειας ενός κειμένου με μια απλή αντιγραφή και επικόλληση ή μεταφόρτωση αρχείου. Μην ξεχάσετε να επιλέξετε να μη ληφθεί υπόψη η έκταση του κειμένου. Το λογισμικό αναγνωσιμότητας είναι εξαιρετικά βοηθητικό στο σχεδιασμό του μαθήματος γιατί μας δίνει μια ασφαλή ένδειξη της καταλληλότητας ενός κειμένου για το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών μας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν επιλέγουμε να δουλέψουμε με αυθεντικό υλικό, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε το υλικό αυτό στις ανάγκες των μαθητών μας. 

Πώς σας φαίνονται οι δυνατότητες που παρέχουν οι ηλεκτρονικές πηγές που σας παρουσιάσαμε εδώ; Υπάρχουν πηγές που αξιοποιείτε στο σχεδιασμό μαθήματος και θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας; Θα χαρούμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας. 

Αρθρογράφος

Η Μαρία Παυλάκου είναι φιλόλογος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γλωσσολογία και μετεκπαίδευση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα για τις νεοελληνικές διαλέκτους και έχει διδάξει ελληνικά, αλλά και αγγλικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ζει και εργάζεται τα τελευταία δέκα χρόνια. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

Post a comment

0 Comments