Φάκελος GCSE (9-1)


Σε ποιους απευθύνεται το άρθρο;
Σε μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις GCSE (9-1) in Modern Greek που παρέχονται από τον εξεταστικό Φορέα Pearson Edexcel. 

Σύντομη περίληψη
Συγκεντρώσαμε χρήσιμους συνδέσμους και αρχεία τα οποία καλύπτουν διάφορες πτυχές της προετοιμασίας των υποψηφίων για τις εξετάσεις τους στα νέα ελληνικά. 

Πλήρες κείμενο

Η κατάλληλη προετοιμασία είναι το κλειδί της επιτυχίας και ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει τη δομή των εξετάσεων, την τυπολογία των ερωτήσεων και τα κριτήρια αξιολόγησης. 

Περιέχει:
- το Specification, δηλαδή το έγγραφο που συνοψίζει μεταξύ άλλων, τον σκοπό, το περιεχόμενο, τις ενότητες και τα κριτήρια αξιολόγησης των εξετάσεων. Επίσης, περιέχει χρήσιμα παραρτήματα όπως λίστα γραμματικής και λεξιλογίου που θα πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος. 
- τα Sample Assessment materials που παρέχουν συγκεκριμένα παραδείγματα με τις απαντήσεις για την τυπολογία των εξετάσεων ώστε να κατανοήσει καλύτερα ο υποψήφιος τις προδιαγραφές του Specification.
- υποστηρικτικό υλικό για εκπαιδευτικούς
- παλιότερα θέματα (μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμα μόνο τα θέματα του 2019)

Το έγγραφο αυτό περιέχει πολύ συνοπτικές πληροφορίες για τις τέσσερις ενότητες της εξέτασης.

Το έγγραφο αυτό περιέχει τις θεματικές ενότητες που καλείται να γνωρίζει ο υποψήφιος για την επιτυχία του στις εξετάσεις.

To Quizlet παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει σετ από flashcards ώστε να μάθει αποτελεσματικά το λεξιλόγιο που απαιτείται σε οποιαδήποτε γλώσσα. Στα σετ αυτά υπάρχει όλο το λεξιλόγιο σύμφωνα με το Specification.

Το έγγραφο αυτό συνοψίζει τα ζητήματα της γραμματικής που θα πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος χωρισμένα στα δύο επίπεδα (Foundation, Higher Tier).

Ένας οδηγός επιτυχίας για τους υποψηφίους της εξέτασης του GCSE για τα Ελληνικά (9-1) που εστιάζει σε πρακτικές και ουσιαστικές τεχνικές απάντησης των θεμάτων για όλες τις ενότητες της εξέτασης με απλά, ευκολομνημόνευτα βήματα.

Πρόκειται για ένα βιβλίο που περιλαμβάνει πολύ βασικές πληροφορίες για το ρήμα στα νέα ελληνικά και 327 πίνακες κλίσης ρημάτων που περιέχονται στον επίσημο οδηγό από την Pearson Edexcel. 

Νέα Ελληνικά για το GCSE (2 βιβλία από το ΕΔΙΑΜΜΕ)Αρθρογράφος
Ο Ηρακλής Λαμπαδαρίου είναι Φιλόλογος με διδακτική εμπειρία σε διάφορα σχολεία στην Ελλάδα, τη Σλοβακία και την Αγγλία όπου κατοικεί από το 2015. Είναι δημιουργός των Εκδόσεων Σαΐτα
, του Speak Greek και του Discimus. Μπορείτε να επισκεφτείτε το διαδικτυακό του σπίτι και να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ευκαιρία για διάλογο!
Μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας από τα Παροικιακά σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της φόρμας

Photo credit: Education photo created by pressfoto - www.freepik.com

Post a comment

0 Comments