Έτοιμοι για τις εγγραφές; Τι να προσέξετε.


Σε ποιους απευθύνεται το άρθρο;
Σε γονείς

Σύντομη περίληψη
Συγκεντρώσαμε και μοιραζόμαστε μαζί σας μια λίστα με τα πιο σημαντικά κριτήρια που θα πρέπει να προσέξετε πριν εγγράψετε τα παιδιά σας σε κάποιο από τα Παροικιακά σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πλήρες κείμενο

Θα πρέπει να φροντίσετε πριν την εγγραφή να ενημερωθείτε ώστε το σχολείο: 
- να έχει Καταστατικό λειτουργίας
- να έχει Public Liability Insurance 
- να έχει Πολιτικές (Safeguarding, Health & Safety, Accident & Incident, Παραπόνων, Πολιτική Admissions, Special Education Needs)
- να έχει εγγραφεί στον Information Commissioner's Office (ICO)
- να έχει αντίγραφα των πιστοποιητικών (qualifications) και του ποινικού μητρώου σε κατηγορία 'enhanced' (DBS) των εκπαιδευτικών
- να έχει φροντίσει για τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τάξη, συγκεκριμένη ύλη, πλάνο διδασκαλίας για κάθε τάξη ανάλογα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας (CEFR)


- Καταστατικό λειτουργίας

Γιατί;
Για να γνωρίζετε τη νομική του υπόσταση, πώς διοικείται, ποιους περιορισμούς έχει και πώς ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με το National Resource Centre for Supplementary Education (NRCSE), ένα Supplementary School ή ένα After-school club μπορούν να έχουν μία από τις εξής μορφές: Company Ltd (by shares ή by guarantee), Charitable Incorporated Organisation (CIO), Community Interest Company (CIC) ή Charity (εγγεγραμμένο στο Charity Commission).

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα; 
NRCSE, www.supplementaryeducation.org.uk
Charity Commission, www.gov.uk/government/organisations/charity-commission

- Public Liability Insurance 

Γιατί;
Βάση νόμου το Public Liability Insurance δεν είναι υποχρεωτικό από τον νόμο. Υποχρεωτικό είναι το Employers' Liability Insurance για τις περισσότερες επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν προσωπικό. Το Public Liability Insurance εξασφαλίζει την ασφαλιστική κάλυψη στο σχολείο σε περίπτωση ατυχήματος κάποιου μαθητή. Ορισμένα Αγγλικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ζητούν υποχρεωτικά το Public Liability Insurance για να νοικιάσουν αίθουσες σε κάποιο Παροικιακό σχολείο για τη διεξαγωγή των μαθημάτων του. 

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα;
Simply Business, https://www.simplybusiness.co.uk/insurance/faq/what-is-public-liability-insurance

- Πολιτικές (Safeguarding, Health & Safety, Accident & Incident, Παραπόνων, Πολιτική Admissions, Special Education Needs)

Γιατί;
Αν το καταστατικό αποτελεί τα θεμέλια του σχολείου, τότε οι πολιτικές είναι το οικοδόμημα γιατί παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για το τι θα πρέπει να γίνει/ ακολουθείται σε κάθε τι που αφορά την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε διαφορετική περίπτωση, αν και όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα υπάρξει σύγχυση σχετικά με το πώς θα αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει λοιπόν να διαβάσετε τις πολιτικές, να διατυπώσετε όσες ερωτήσεις τυχόν έχετε και να λάβετε ξεκάθαρες απαντήσεις σε αυτές. 

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα;
NRCSE, www.supplementaryeducation.org.uk/bronze/

- να έχει εγγραφεί στο Information Commissioner's Office (ICO) 

Γιατί;
Είναι υποχρεωτικό βάσει του νόμου General Data Protection Regulation (GDPR), οποιοσδήποτε διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, ηλικία, ταχυδρομική διεύθυνση κλπ.) να εγγραφεί στον ICO. Ζητήστε τον αριθμό καταχώρησης από το σχολείο ή αναζητήστε τον μέσω της ηλεκτρονικής βάσης στην ιστοσελίδα του ICO. 

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα;
ICO, https://ico.org.uk 
Αναζήτηση στη βάση των εγγεγραμμένων μελών/επιχειρήσεων/Φορέων: https://ico.org.uk/ESDWebPages/Search

- να έχει αντίγραφα των πιστοποιητικών (qualifications) και του ποινικού μητρώου σε κατηγορία 'enhanced' (DBS) των εκπαιδευτικών

Γιατί;
Όσοι διδάσκουν σε οποιοδήποτε Παροικιακό σχολείο δεν αρκεί να είναι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας αλλά κατάλληλα εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Γι' αυτό μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφα των πιστοποιητικών του εκπαιδευτικού που θα αναλάβει το παιδί σας. Όσον αφορά το ποινικό μητρώο, είναι υψίστης σημασίας και ορίζεται από τον νόμο ότι οποιοσδήποτε διδάσκει σε παιδιά ή έρχεται σε επαφή με ανηλίκους, θα πρέπει να έχει το DBS σε συγκεκριμένη κατηγορία (Basic, Standard, Enhanced). 

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα; 
DBS, www.gov.uk/government/organisations/disclosure-and-barring-service

- να έχει φροντίσει για τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τάξη, συγκεκριμένη ύλη, πλάνο διδασκαλίας για κάθε τάξη ανάλογα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Γιατί;
Η πλειονότητα των τάξεων των περισσότερων Παροικιακών σχολείων αποτελείται από δύο ομάδες μαθητών: ελληνόφωνους και αγγλόφωνους. Γι' αυτό θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από το σχολείο ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να διαφοροποιεί το υλικό και να προσαρμόζει κατάλληλα τις δραστηριότητες που ετοιμάζει για κάθε μάθημα. 

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα;
CEFR, www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages

Αρθρογράφος
Ο Ηρακλής Λαμπαδαρίου είναι Φιλόλογος με διδακτική εμπειρία σε διάφορα σχολεία στην Ελλάδα, τη Σλοβακία και την Αγγλία όπου κατοικεί από το 2015. Είναι δημιουργός των Εκδόσεων Σαΐτα
, του Speak Greek και του Discimus. Μπορείτε να επισκεφτείτε το διαδικτυακό του σπίτι και να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουΕυκαιρία για διάλογο!
Μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας από τα Παροικιακά σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της φόρμας: https://forms.gle/oZcBS3h7RtMakccr9 

Photo credits: People vector created by freepik - www.freepik.com

Post a comment

0 Comments